Snowstorm Refill Promotion

 

โปรโมชั่นเติมเงินสะสมตลอดเดือนตุลาคมนี้! รับแฟชั่นเอฟเฟคสุดอลังการ Snowstorm ฟรี! สะสมต่อเนื่องรับสูงสุด War Avatar ระดับ S เลือกได้!!

 

Snowstorm Refill Promotion เติมเงินสะสมตลอดเดือนตุลาคมนี้! รับไอเทมพิเศษมากมาย !!

Snowstorm Refill Promotion เติมเงินสะสมตลอดเดือนตุลาคมนี้! รับไอเทมพิเศษมากมาย !!

 

เริ่มต้น : วันที่ 1 ตุลาคม 2564 (00.01 น.)
สิ้นสุด : วันที่ 31 ตุลาคม 2564 (23.59 น.)
ระยะเวลาสิ้นสุดรับโปรโมชั่น : วันที่ 3 พฤศจิกายน 2564 (23.59 น.)
หมดอายุ Item Code : วันที่ 6 พฤศจิกายน 2564 (23.59 น.)

 

Snowstorm Refill Promotion เติมเงินสะสมตลอดเดือนตุลาคมนี้! รับไอเทมพิเศษมากมาย !!

 

 

Snowstorm Refill Promotion เติมเงินสะสมตลอดเดือนตุลาคมนี้! รับไอเทมพิเศษมากมาย !!
วิธีการเติมเงิน Snowstorm Refill Promotion เติมเงินสะสมตลอดเดือนตุลาคมนี้! รับไอเทมพิเศษมากมาย !!

Snowstorm Refill Promotion เติมเงินสะสมตลอดเดือนตุลาคมนี้! รับไอเทมพิเศษมากมาย !!
“กดปุ่มเพื่อรับ Item Code”

Snowstorm Refill Promotion เติมเงินสะสมตลอดเดือนตุลาคมนี้! รับไอเทมพิเศษมากมาย !!
“กดปุ่มเพื่อใช้งาน Item Code”

หมายเหตุ : รางวัลจะส่งให้ผู้เล่นภายใน 1-3 วันทำการหลังใช้งานไอเทมโค้ด

 

Snowstorm Refill Promotion เติมเงินสะสมตลอดเดือนตุลาคมนี้! รับไอเทมพิเศษมากมาย !!

 

 1. เมื่อผู้เล่นเติมเงินเข้า Playmall แล้วทำการหักแต้มเข้าเกม จะได้รับ 1 THB = 1 Point
 2. ผู้เล่นสามารถเติมเงินสะสม เพื่อรับรางวัลได้ตามขั้นที่กำหนด
 3. สามารถรับรางวัลได้สูงสุด 1 ครั้ง
 4. 1 ไอดี ใช้งาน Item Code ได้ 1 ครั้ง
 5. ผู้เล่นจะได้รับรางวัลเป็น Item Code
 6. ผู้เล่นจะได้รับรางวัลหลังจากใช้งาน Item Code ภายใน 1 – 3 วันทำการ
 7. ตัวละครที่ตั้งชื่อมีสัญลักษณ์พิเศษ หรือเว้นวรรคจะไม่ได้รับไอเทม
 8. ทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

 

Snowstorm Refill Promotion เติมเงินสะสมตลอดเดือนตุลาคมนี้! รับไอเทมพิเศษมากมาย !!ขั้นที่ 1 เติมเงินครบ 2,000 บาทSnowstorm Refill Promotion เติมเงินสะสมตลอดเดือนตุลาคมนี้! รับไอเทมพิเศษมากมาย !!
ไอเทม รายละเอียด
Snowstorm Refill Promotion เติมเงินสะสมตลอดเดือนตุลาคมนี้! รับไอเทมพิเศษมากมาย !! Nebula Dust Orb (20 ชิ้น)
ไอเทมใช้สำหรับเพิ่มประสิทธิภาพระบบ Star Chart
(ไอเทมสามารถแลกเปลี่ยนได้)

 

 

Snowstorm Refill Promotion เติมเงินสะสมตลอดเดือนตุลาคมนี้! รับไอเทมพิเศษมากมาย !!ขั้นที่ 2 เติมเงินครบ 5,000 บาท (+3,000 บาท)Snowstorm Refill Promotion เติมเงินสะสมตลอดเดือนตุลาคมนี้! รับไอเทมพิเศษมากมาย !!
ไอเทม รายละเอียด
Snowstorm Refill Promotion เติมเงินสะสมตลอดเดือนตุลาคมนี้! รับไอเทมพิเศษมากมาย !! Holy-Moon Seal – Attack (1 ชิ้น)
วัตถุดิบนำไปแลกเป็นอาวุธ Level : 85 Tier 12
แลกได้ที่ Perfect Trade Official
(ไอเทมสามารถแลกเปลี่ยนได้)

 

 

Snowstorm Refill Promotion เติมเงินสะสมตลอดเดือนตุลาคมนี้! รับไอเทมพิเศษมากมาย !!ขั้นที่ 3 เติมเงินครบ 10,000 บาท (+5,000 บาท)Snowstorm Refill Promotion เติมเงินสะสมตลอดเดือนตุลาคมนี้! รับไอเทมพิเศษมากมาย !!
ไอเทม รายละเอียด
Snowstorm Refill Promotion เติมเงินสะสมตลอดเดือนตุลาคมนี้! รับไอเทมพิเศษมากมาย !! Snowstorm Fashion Pack (1 ชิ้น)
เลือกรับแฟชั่น ชาย หรือ หญิง ถาวร
(แฟชั่นไม่แสดงผลในโหมดสเปคสูง)
(ไอเทมไม่สามารถแลกเปลี่ยนได้)

 

 

Snowstorm Refill Promotion เติมเงินสะสมตลอดเดือนตุลาคมนี้! รับไอเทมพิเศษมากมาย !!ขั้นที่ 4 เติมเงินครบ 15,000 บาท (+5,000 บาท)Snowstorm Refill Promotion เติมเงินสะสมตลอดเดือนตุลาคมนี้! รับไอเทมพิเศษมากมาย !!
ไอเทม รายละเอียด
Snowstorm Refill Promotion เติมเงินสะสมตลอดเดือนตุลาคมนี้! รับไอเทมพิเศษมากมาย !! Ruler’s Sigil (20 ชิ้น)
สามารถนำไปคราฟหรืออัพเกรดอาวุธ/ชุดเกราะ RANK 9 ได้
(ไอเทมสามารถแลกเปลี่ยนได้)
Snowstorm Refill Promotion เติมเงินสะสมตลอดเดือนตุลาคมนี้! รับไอเทมพิเศษมากมาย !! War Avatar Pack S (20 ชิ้น)
เมื่อกดใช้จะมีโอกาสสุ่มรับ War Avatar เกรด B∼S
(ไอเทมไม่สามารถแลกเปลี่ยนได้)

 

 

Snowstorm Refill Promotion เติมเงินสะสมตลอดเดือนตุลาคมนี้! รับไอเทมพิเศษมากมาย !!ขั้นที่ 5 เติมเงินครบ 20,000 บาท (+5,000 บาท)Snowstorm Refill Promotion เติมเงินสะสมตลอดเดือนตุลาคมนี้! รับไอเทมพิเศษมากมาย !!
ไอเทม รายละเอียด
Dragonbreath Profaned Wood (3 ชิ้น)
ไอเทมวัตถุดิบจะสามารถสร้างเป็นอาวุธ Tier 17 ได้
(ไอเทมสามารถแลกเปลี่ยนได้)

 

 

Snowstorm Refill Promotion เติมเงินสะสมตลอดเดือนตุลาคมนี้! รับไอเทมพิเศษมากมาย !! ขั้นที่ 6 เติมเงินครบ 25,000 บาท (+5,000 บาท) เลือกรับอย่างใดอย่างนึง Snowstorm Refill Promotion เติมเงินสะสมตลอดเดือนตุลาคมนี้! รับไอเทมพิเศษมากมาย !!

หลังจากเติม Item Code แล้วรบกวนแจ้งรายละเอียด Itemcode และไอเทมที่ท่านต้องการเข้ามาที่ E-Support หัวข้อ Event Promotion หรือ Inbox Fanpage ค่ะ

ไอเทม รายละเอียด
Snowstorm Refill Promotion เติมเงินสะสมตลอดเดือนตุลาคมนี้! รับไอเทมพิเศษมากมาย !! Avatar S Chest: Battle (1 ชิ้น)
เมื่อเปิดใช้งานจะสุ่ม War Avatar ในหมวดหมู่ Battle เกรด S
(ไอเทมไม่สามารถแลกเปลี่ยนได้)
Snowstorm Refill Promotion เติมเงินสะสมตลอดเดือนตุลาคมนี้! รับไอเทมพิเศษมากมาย !! Avatar S Chest: Longevity (1 ชิ้น)
เมื่อเปิดใช้งานจะสุ่ม War Avatar ในหมวดหมู่ Longevity เกรด S
(ไอเทมไม่สามารถแลกเปลี่ยนได้)
Snowstorm Refill Promotion เติมเงินสะสมตลอดเดือนตุลาคมนี้! รับไอเทมพิเศษมากมาย !! Avatar S Chest: Durability (1 ชิ้น)
เมื่อเปิดใช้งานจะสุ่ม War Avatar ในหมวดหมู่ Durability เกรด S
(ไอเทมไม่สามารถแลกเปลี่ยนได้)
Snowstorm Refill Promotion เติมเงินสะสมตลอดเดือนตุลาคมนี้! รับไอเทมพิเศษมากมาย !! Avatar S Chest: Soulprime (1 ชิ้น)
เมื่อเปิดใช้งานจะสุ่ม War Avatar ในหมวดหมู่ Soulprime เกรด S
(ไอเทมไม่สามารถแลกเปลี่ยนได้)
Snowstorm Refill Promotion เติมเงินสะสมตลอดเดือนตุลาคมนี้! รับไอเทมพิเศษมากมาย !! Avatar S Chest: Lifeprime (1 ชิ้น)
เมื่อเปิดใช้งานจะสุ่ม War Avatar ในหมวดหมู่ Lifeprime เกรด S
(ไอเทมไม่สามารถแลกเปลี่ยนได้)
Snowstorm Refill Promotion เติมเงินสะสมตลอดเดือนตุลาคมนี้! รับไอเทมพิเศษมากมาย !! Avatar S Chest: Destroyer (1 ชิ้น)
เมื่อเปิดใช้งานจะสุ่ม War Avatar ในหมวดหมู่ Destroyer เกรด S
(ไอเทมไม่สามารถแลกเปลี่ยนได้)

 

 

Snowstorm Refill Promotion เติมเงินสะสมตลอดเดือนตุลาคมนี้! รับไอเทมพิเศษมากมาย !!

Snowstorm Refill Promotion เติมเงินสะสมตลอดเดือนตุลาคมนี้! รับไอเทมพิเศษมากมาย !!
“ประวัติการใช้งาน Item Code”

Snowstorm Refill Promotion เติมเงินสะสมตลอดเดือนตุลาคมนี้! รับไอเทมพิเศษมากมาย !!

 

หมายเหตุ :

 1. โปรโมชั่นสุดคุ้มสำหรับลูกค้าที่เติมเงินเข้า Playmall และทำการเติมเข้าเกมในช่วงเวลา
  (ไม่สามารถใช้ Point คงเหลือจากการเติมเงินนอกระยะเวลาโปรโมชั่นได้)
 2. โปรโมชั่นทั้งหมดจะได้รับเป็น Item Code วิธีใช้งานไอเทมโค้ด CLICK
 3. ทุกครั้งที่เติมเงินเพื่อเข้าร่วมโปรโมชั่น กรุณาเก็บ บัตร สลิป Pincode หรือรหัสต่างๆ ไว้
 4. ขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียด Promotion โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า

[Swordsman Online] โปรโมชั่น เติมเงินด้วย Credit/Debit Card รับ "กุญแจอเนกประสงค์" วันที่ 3-30 สิงหาคม 2563

: ช่องทางการเติมเงิน :

Snowstorm Refill Promotion เติมเงินสะสมตลอดเดือนตุลาคมนี้! รับไอเทมพิเศษมากมาย !!Snowstorm Refill Promotion เติมเงินสะสมตลอดเดือนตุลาคมนี้! รับไอเทมพิเศษมากมาย !!Snowstorm Refill Promotion เติมเงินสะสมตลอดเดือนตุลาคมนี้! รับไอเทมพิเศษมากมาย !!
Snowstorm Refill Promotion เติมเงินสะสมตลอดเดือนตุลาคมนี้! รับไอเทมพิเศษมากมาย !!Snowstorm Refill Promotion เติมเงินสะสมตลอดเดือนตุลาคมนี้! รับไอเทมพิเศษมากมาย !!Snowstorm Refill Promotion เติมเงินสะสมตลอดเดือนตุลาคมนี้! รับไอเทมพิเศษมากมาย !!
Snowstorm Refill Promotion เติมเงินสะสมตลอดเดือนตุลาคมนี้! รับไอเทมพิเศษมากมาย !!Snowstorm Refill Promotion เติมเงินสะสมตลอดเดือนตุลาคมนี้! รับไอเทมพิเศษมากมาย !!Snowstorm Refill Promotion เติมเงินสะสมตลอดเดือนตุลาคมนี้! รับไอเทมพิเศษมากมาย !!

 

1500Snowstorm Refill Promotion เติมเงินสะสมตลอดเดือนตุลาคมนี้! รับไอเทมพิเศษมากมาย !!

Snowstorm Refill Promotion เติมเงินสะสมตลอดเดือนตุลาคมนี้! รับไอเทมพิเศษมากมาย !!ทีมงาน Perfect World
ประกาศวันที่ 1 ตุลาคม 2564