Perfect World Online : กิจกรรม Daily Login เพียงเข้าเกมครบ 7 วันรับสัตว์ขี่ไปใช้ง่ายๆเลย พลาดแล้วจะเสียใจ

[Perfect World Online] กิจกรรม Login เข้าเกมครบ 7 วัน รับสัตว์ขี่กันไปเลย 1-10 ก.ย.63

เริ่ม : 1 กันยายน 2563 (หลังเปิดเซิฟ)
สิ้นสุด :
10 กันยายน 2563 (23.59)

รายละเอียดกิจกรรม

1. เพียงผู้เล่นล็อคอินเข้าเกมอย่างน้อยวันละ 1 ครั้ง เป็นเวลา 30 นาที
2. ไอเทมที่ได้รับจะขึ้นอยู่กับจำนวนล็อคอินเข้าเกม หากล็อคอินครบ 7 วันจะได้รับไอเทมทั้งหมด
3. ในแต่ละวันต้องออกเกมก่อนเวลา 23.59 น. เพื่อให้ระบบบันทึกข้อมูลการล็อกอินเข้าเกม หากมีการ LOGIN หรือ ออนเกมทิ้งไว้ ข้ามเวลา 00.00 ระบบจะไม่บันทึกข้อมูลการล๊อคอินในวันดังกล่าว
4. 1 ไอเทมโค้ดสามารถใช้งานได้เพียงครั้งเดียว และไอเทมโค้ดผูกมัดกับไอดี ไม่สามารถนำไปเติมเข้าไอดีอื่นได้
5. ของรางวัลจะถูกส่งให้หลังจบกิจกรรมภายในวันที่ 11 กันยายน 2563
6. ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงแก้ไขรายละเอียดโดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า การตัดสินของทีมงานถือเป็นที่สิ้นสุด
7. ไอดีที่มีสัญลักษณ์พิเศษจะไม่ได้รับของรางวัล

วันที่ ไอเทม รายละเอียด
1 [Perfect World Online] กิจกรรม Login เข้าเกมครบ 7 วัน รับสัตว์ขี่กันไปเลย 1-10 ก.ย.63

[Perfect World Online] กิจกรรม Login เข้าเกมครบ 7 วัน รับสัตว์ขี่กันไปเลย 1-10 ก.ย.63

Jade Amulet / Jade Hierogram 1 ชิ้น
เมื่อ HP และ MP ต่ำกว่า 50% จะฟื้น HP และ MP ให้อัตโนมัติ HP MP
ที่เหลือ 60000/60000 , MP ที่เหลือ 90000/90000
2 [Perfect World Online] กิจกรรม Login เข้าเกมครบ 7 วัน รับสัตว์ขี่กันไปเลย 1-10 ก.ย.63 Immortal Stone 20 ชิ้น
ไอเทมสำหรับใช้เป็นวัตถุดิบในสร้าง หรือ ตีบวก
3 [Perfect World Online] กิจกรรม Login เข้าเกมครบ 7 วัน รับสัตว์ขี่กันไปเลย 1-10 ก.ย.63 Perfect Megaphone 3 ชิ้น
ไอเทมใช้งานประกาศทั้งเซิร์ฟเวอร์
4 [Perfect World Online] กิจกรรม Login เข้าเกมครบ 7 วัน รับสัตว์ขี่กันไปเลย 1-10 ก.ย.63 1-Star Dragon Ball 2 ชิ้น
ไอเทมใช้งานตีบวก 1 ติด 100 %
5 [Perfect World Online] กิจกรรม Login เข้าเกมครบ 7 วัน รับสัตว์ขี่กันไปเลย 1-10 ก.ย.63 2 Star Dragon Ball 2 ชิ้น
ไอเทมใช้งานตีบวก 1-2 ติด 100 %
6 [Perfect World Online] กิจกรรม Login เข้าเกมครบ 7 วัน รับสัตว์ขี่กันไปเลย 1-10 ก.ย.63 War Avatar Chest B 2 ชิ้น
ไอเทมใช้งานสุ่มรับ War Avatar Chest B
7 [Perfect World Online] กิจกรรม Login เข้าเกมครบ 7 วัน รับสัตว์ขี่กันไปเลย 1-10 ก.ย.63 Fortunate Kylin 1 ชิ้น
ไอเทมพาหนะไว้สำหรับเคลื่อนที่

ไอเทมทุกอย่างไม่สามารถแลกเปลี่ยนได้

ตัวอย่างพาหนะ Fortunate Kylin

Login

Login[Perfect World Online] กิจกรรม Login เข้าเกมครบ 7 วัน รับสัตว์ขี่กันไปเลย 1-10 ก.ย.63

[Perfect World Online] กิจกรรม Login เข้าเกมครบ 7 วัน รับสัตว์ขี่กันไปเลย 1-10 ก.ย.63ทีมงาน Perfect World Online
ประกาศวันที่ 1 กันยายน 2563