Perfect World Online : ต้อนรับผู้เล่นใหม่รับไอเทมมากมายไปใช้เลย

[Perfect World Online] ต้อนรับผู้เล่นใหม่รับไอเทมมากมายไปใช้เลย

เริ่ม : 1 กันยายน 2563 (หลังเปิดเซิฟ)
สิ้นสุด :
30 กันยายน 2563 (23.59)
รับไอเทมโค้ดได้ถึง : วันที่ 30 กันยายน 2563 (23.59 น.)
ไอเทมโค้ดหมดอายุ : วันที่ 3 ตุลาคม 2563 (23.59 น.)

รายละเอียดกิจกรรม

1. ไอดีที่มีการสมัครใหม่และมีการสร้างตัวละครในช่วงระยะเวลากิจกรรม 1-30 ก.ย. 63
2. ผู้เล่นจะได้รับเป็น item code (ไอเทมโค้ดใช้ได้กับไอดีที่รับโค้ดเท่านั้น)
3. 1 ไอดี รับรางวัลได้เพียง 1 ครั้ง ระบบจะอัปเดตหลังสร้างตัวละคร 24 ชั่วโมงจึงจะรับ Item Code ได้
4. รางวัลจะถูกส่งให้ภายภายใน 1-5 วัน หลังใช้งานไอเทมโค้ด
5. หากไอดีของผู้เล่นไม่เข้าเงื่อนไขไอดีใหม่ ถึงแม้จะรับ Item Codeได้ แต่รางวัลจะถูกยกเลิก
6. ไอดีที่มีสัญลักษณ์พิเศษจะไม่ได้รับของรางวัล

7. ทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

[Perfect World Online] ต้อนรับผู้เล่นใหม่รับไอเทมมากมายไปใช้เลย

ระบบจะอัปเดตหลังสร้างตัวละคร 24 ชั่วโมงจึงจะรับ Item Code ได้

[Perfect World Online] ต้อนรับผู้เล่นใหม่รับไอเทมมากมายไปใช้เลย

ไอเทม รายละเอียด 
[Perfect World Online] ต้อนรับผู้เล่นใหม่รับไอเทมมากมายไปใช้เลย Platoon Combat Potion 5 ชิ้น
ยาเพิ่มพลังโจมตีต่อมอนสเตอร์ 50% เป็นระยะเวลา 1 ชั่วโมง
(ไอเทมผูกมัดตัวละคร)
[Perfect World Online] ต้อนรับผู้เล่นใหม่รับไอเทมมากมายไปใช้เลย Emergency Potion 5 ชิ้น
เพิ่มความเร็วในการเคลื่อนที่ 50% เป็นเวลา 1 ชั่วโมง 
(ไอเทมผูกมัดตัวละคร)
[Perfect World Online] ต้อนรับผู้เล่นใหม่รับไอเทมมากมายไปใช้เลย EXP Scratchcard 10 ชิ้น
ไอเทมใช้งานสุ่มลุ้นรับ EXP 1000 / 5000
ไปจนถึง Jackpot 1m ใช้ได้ตั้งแต่เลเวล 1
(ไอเทมผูกมัดตัวละคร)
[Perfect World Online] ต้อนรับผู้เล่นใหม่รับไอเทมมากมายไปใช้เลย Vermillion Fruit 10 ชิ้น
ไอเทมใช้งานรับ EXP 8888 ใช้ได้ตั้งแต่เลเวล 10
(ไอเทมผูกมัดตัวละคร)
[Perfect World Online] ต้อนรับผู้เล่นใหม่รับไอเทมมากมายไปใช้เลย Initial Flycraft RD Card 1 ชิ้น
ใบเลือกอุปกรณ์การบิน 1 ชิ้น เลือกรับได้ที่ NPC Wang Cai
(ไอเทมผูกมัดตัวละคร)
[Perfect World Online] ต้อนรับผู้เล่นใหม่รับไอเทมมากมายไปใช้เลย 7day Limited Fashion Trade Pack 1 ชิ้น
กล่องแฟชั่น 7 วัน กดใช้ไอเทมได้ที่ NPC Perfect Event Manager
(ไอเทมผูกมัดตัวละคร)
[Perfect World Online] ต้อนรับผู้เล่นใหม่รับไอเทมมากมายไปใช้เลย Silver Hierogram 1 ชิ้น
เมื่อ MP ต่ำกว่า 75% จะฟื้น MP ให้อัตโนมัติ MP ที่เหลือ 525000/525000
(ไอเทมผูกมัดตัวละคร)
[Perfect World Online] ต้อนรับผู้เล่นใหม่รับไอเทมมากมายไปใช้เลย Silver Amulet 1 ชิ้น
เมื่อ HP ต่ำกว่า 50% จะฟื้น HP ให้อัตโนมัติ HP ที่เหลือ 350000/350000
(ไอเทมผูกมัดตัวละคร)

หมายเหตุ แนวทางเลเวลอย่างฉับไว!!
– เมื่อรับไอเทมแล้วให้ใช้ EXP Scratchcard
– ตามด้วย Vermillion Fruit
– เมื่อทำเควสเปลี่ยนคลาสตัวละครแล้วและเลเวลถึง 20 ไปที่เมือง Sword city ให้ไปรับชุดกับ NPC Perfect Event Manager และรับปีกที่ NPC Wang Cai
– แนะนำให้ใช้ยา Platoon Combat Potion เฉพาะตอนลงดันเท่านั้น

ต้อนรับผู้เล่นใหม่[Perfect World Online] ต้อนรับผู้เล่นใหม่รับไอเทมมากมายไปใช้เลย

[Perfect World Online] ต้อนรับผู้เล่นใหม่รับไอเทมมากมายไปใช้เลยทีมงาน Perfect World Online
*ประกาศ ณ วันที่ 1 กันยายน 2563*