ต้อนรับผู้กล้าPerfect World Online : กิจกรรมต้อนรับผู้เล่นใหม่
รับไอเทมไปใช้เก็บเวลง่ายๆกันไปเลย

[Perfect World Online] : กิจกรรมต้อนรับผู้กล้าประจำเดือนตุลาคม 2563

เริ่ม : 1 ตุลาคม 2563 (0:00)
สิ้นสุด :
31 ตุลาคม 2563 (23:59)
รับไอเทมโค้ดได้ถึง : วันที่ 31 ตุลาคม 2563 (23.59 น.)
ไอเทมโค้ดหมดอายุ : วันที่ 3 พฤศจิกายน 2563 (23.59 น.)

[Perfect World Online] : กิจกรรมต้อนรับผู้กล้าประจำเดือนตุลาคม 2563ระบบจะอัปเดตหลังสร้างตัวละคร 24 ชั่วโมงจึงจะรับ Item Code ได้

[Perfect World Online] : กิจกรรมต้อนรับผู้กล้าประจำเดือนตุลาคม 2563

รายละเอียดกิจกรรม

1. ไอดีที่มีการสมัครใหม่และมีการสร้างตัวละครในช่วงระยะเวลากิจกรรม 1-31 ต.ค. 63
2. ผู้เล่นจะได้รับเป็น item code (ไอเทมโค้ดใช้ได้กับไอดีที่รับโค้ดเท่านั้น)
3. 1 ไอดี รับรางวัลได้เพียง 1 ครั้ง ระบบจะอัปเดตหลังสร้างตัวละคร 24 ชั่วโมงจึงจะรับ Item Code ได้
4. รางวัลจะถูกส่งให้ภายภายใน 1-5 วัน หลังใช้งานไอเทมโค้ด
5. หากไอดีของผู้เล่นไม่เข้าเงื่อนไขไอดีใหม่ ถึงแม้จะรับ Item Codeได้ แต่รางวัลจะถูกยกเลิก
6. ไอดีที่มีสัญลักษณ์พิเศษจะไม่ได้รับของรางวัล
7. ทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

ไอเทม รายละเอียด
[Perfect World Online] : กิจกรรมต้อนรับผู้กล้าประจำเดือนตุลาคม 2563 Booster Pill 3 ชิ้น
ไอเทมเปิดใช้งาน Soul Boost
[Perfect World Online] : กิจกรรมต้อนรับผู้กล้าประจำเดือนตุลาคม 2563[Perfect World Online] : กิจกรรมต้อนรับผู้กล้าประจำเดือนตุลาคม 2563 Jade Amulet / Jade Hierogram 1 ชิ้น
เมื่อ HP และ MP ต่ำกว่า 50% จะฟื้น HP และ MP ให้อัตโนมัติ HP MP
ที่เหลือ 60000/60000 , MP ที่เหลือ 90000/90000
[Perfect World Online] : กิจกรรมต้อนรับผู้กล้าประจำเดือนตุลาคม 2563 Immortal Stone 3 ชิ้น
ไอเทมสำหรับใช้เป็นวัตถุดิบในสร้าง หรือ ตีบวก
[Perfect World Online] : กิจกรรมต้อนรับผู้กล้าประจำเดือนตุลาคม 2563 Rainbow lanter (36 ชิ้น)
ฟื้น MP ต่อเนื่อง 10 วินาที
[Perfect World Online] : กิจกรรมต้อนรับผู้กล้าประจำเดือนตุลาคม 2563 Inventory Expansion Stone (1 ชิ้น)
ขยายกระเป๋า
[Perfect World Online] : กิจกรรมต้อนรับผู้กล้าประจำเดือนตุลาคม 2563 Storage Expansion Stone (1 ชิ้น)
ขยายโกดัง
[Perfect World Online] : กิจกรรมต้อนรับผู้กล้าประจำเดือนตุลาคม 2563 Vermillion Fruit 10 ชิ้น
ไอเทมใช้งานรับ EXP 8888 ใช้ได้ตั้งแต่เลเวล 10

ไอเทมทุกอย่างไม่สามารถแลกเปลี่ยนได้

Login[Perfect World Online] : กิจกรรมต้อนรับผู้กล้าประจำเดือนตุลาคม 2563

[Perfect World Online] : กิจกรรมต้อนรับผู้กล้าประจำเดือนตุลาคม 2563ทีมงาน Perfect World Online
ประกาศวันที่ 1 ตุลาคม 2563