Item Mall Update

 

อัปเดตไอเทมมอลพร้อมกล่องสุ่มใหม่ 2 กล่องและนำ Coral Fortune มาลดราคาพิเศษ !

 

Item Mall Update 21 กันยายน 2564

 

เริ่มต้น : วันที่ 21 กันยายน 2564 (09.00 น.)
สิ้นสุด : วันที่ 12 ตุลาคม 2564 (09.00 น.)

 

Item Mall Update 21 กันยายน 2564ร้านค้ากล่องสุ่มItem Mall Update 21 กันยายน 2564
ไอเทม รายละเอียด ราคา
Item Mall Update 21 กันยายน 2564 Cache of the Clouds (1 ชิ้น)
กล่องสุ่ม รายละเอียด Item Mall Update 21 กันยายน 2564
1 Gold
Item Mall Update 21 กันยายน 2564 Cache of the Clouds (25 ชิ้น)
กล่องสุ่ม รายละเอียด Item Mall Update 21 กันยายน 2564
20 Gold
Item Mall Update 21 กันยายน 2564 Universal Supreme (1 ชิ้น)
กล่องสุ่ม รายละเอียด Item Mall Update 21 กันยายน 2564
1 Gold
50 Silver
Item Mall Update 21 กันยายน 2564 Universal Supreme (25 ชิ้น)
กล่องสุ่ม รายละเอียด Item Mall Update 21 กันยายน 2564
30 Gold
Item Mall Update 21 กันยายน 2564 Coral of Fortune (1 ชิ้น)
กล่องสุ่ม รายละเอียด Item Mall Update 21 กันยายน 2564
50 Silver
Item Mall Update 21 กันยายน 2564 Coral of Fortune (50 ชิ้น)
กล่องสุ่ม รายละเอียด Item Mall Update 21 กันยายน 2564
22 Gold

 

.

Item MallItem Mall Update 21 กันยายน 2564

Item Mall Update 21 กันยายน 2564ทีมงาน Perfect World
ประกาศวันที่ 21 กันยายน 2564