Maintenance

 

ทีมงานขอแจ้งการปิดปรับปรุงเซิร์ฟเวอร์ประจำสัปดาห์
วันอังคารที่ 16 มีนาคม 2564 ตั้งแต่เวลา 09.00 – 12.00 น.

 

สิ่งที่ดำเนินการในสัปดาห์นี้

  • Update Item Shop ของวันที่ 16 มีนาคม 2564
  • แก้ไขคำอธิบายไอเทม, NPC บางส่วน
  • ตรวจสอบความเสถียรเซิร์ฟเวอร์
  • ดำเนินการ Backup ข้อมูลประจำสัปดาห์

 

Item MallMaintenance ปิดปรับปรุงเซิร์ฟเวอร์ 16 มีนาคม 2564

Maintenance ปิดปรับปรุงเซิร์ฟเวอร์ 16 มีนาคม 2564ทีมงาน Perfect World
ประกาศวันที่ 15 มีนาคม 2564