Perfect World Online สำหรับวันนี้ทางทีมงานจะมาขอความร่วมมือในการตั้งชื่อตัวละครในการเล่นเกม

ระเบียบการตั้งชื่อ / Name Rule

โดยในการตั้งชื่อให้หลีกเลี่ยงการใช้ตัว อักษรขระพิเศษ รวมไปถึง สัญลักษณ์แอสกี้ต่างๆ
อาทิเช่น  _ , – , ‘ , “
หรือ Alt+151 = — , Alt+145 = ‘ ฯลฯ เป็นต้น
หรือ ( แอสกี้ , Alt+__ )

เนื่องจากจะส่งผลทำให้ผู้เล่น ไม่ได้รับไอเทมจากกิจกรรมและโปรโมชั่นต่างๆ
และรวมถึงการช่วยเพื่อแก้ไขปัญหาต่างๆอีกด้วย
ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ไม่ดำเนินการแก้ไขปัญหาต่างๆ สำหรับตัวละครที่มีอักษรพิเศษ

รบกวนขอความร่วมมือด้วยนะคะ ♥♥♥

Name Rule

 ระเบียบการตั้งชื่อ / Name Rule

ระเบียบการตั้งชื่อ / Name Rule
ทีมงาน Perfect World Online
*ประกาศ ณ วันที่ 24 กรกฎาคม 2563*