Perfect World Online ข้อมูลวิธีทำเควสคราฟไอเทม/Craft

  1. เมื่อทำเควสต่างๆ เบื้องต้นมาแล้ว หากเพื่อนๆ เลเวลถึง 50 จะมีเควสคราฟไอเทมขึ้นมาให้ทำ ที่เมือง Sword City พิกัด 433,887 หรือ NPC ที่ชื่อ Elder ตามอาชีพของตนเอง

[Perfect World Online] : ข้อมูลวิธีทำเควสคราฟไอเทม / Craft

2. เพื่อนๆ จะต้องเลือกว่าจะสร้าง/Craft ไอเทมอะไร
2.1 Ironsminth สร้างอาวุธ
2.2 Tailor สร้างเกราะ
2.3 Craftsman เครื่องประดับ
2.4 Pharmacist สร้าง Medicines และ Charms

Craft

เกรดอุปกรณ์:
คุณภาพของอุปกรณ์ทั่วไปแสดงโดย 2 อย่าง:
1. ดาว
อุปกรณ์ 1 ดาวเป็นอุปกรณ์ขั้นพื้นฐาน (Def, Atk, MDef, ฯลฯ )
อุปกรณ์ 2 ดาวเป็นอุปกรณ์เหล่านั้นที่มีพื้นฐานที่สูงกว่าและมีค่าสูงสุดมากกว่าอุปกรณ์ 1 ดาว
อุปกรณ์ 3 ดาวเป็นอุปกรณ์ขั้นสูงสุดของคุณภาพของอุปกรณ์

2. สี
สีของชื่ออุปกรณ์จะช่วยให้ผู้เล่นเข้าใจถึงคุณภาพของอุปกรณ์
2.1 สีขาว หมายถึงรายการนั้นเป็นเรื่องอุปกรณ์ขั้นปกติโดยให้ค่าฐานและค่าสูงสุดสำหรับค่า“ ดาว” (ใช้กับรายการดาว 1 และ 2 เท่านั้น)
2.2 สีม่วงอ่อน จะมีโบนัสหรือความสามารถพิเศษสำหรับอุปกรณ์นั้น (ใช้กับรายการดาว 1 และ 2 เท่านั้น)
2.3 สีม่วงเข้ม เป็นอุปกรณ์ระดับ 3 ดาวซึ่งรับประกันโบนัสหรือความสามารถพิเศษ 1 อย่างหรือมากกว่า
2.4 สีเหลือง-ส้ม , แดงและเขียวเป็นอุปกรณ์พิเศษ (หรือที่เรียกว่าอุปกรณ์ในตำนาน) ซึ่งสามารถคราฟขึ้นได้ด้วยของผลิตจากรายการพิเศษที่พบจากดันเจี้ยนบอสและเควส

อ้างอิง https://perfectworld.playpark.com/en-ph/crafting/

[Perfect World Online] : ข้อมูลวิธีทำเควสคราฟไอเทม / Craft