Perfect world Online :  การเปลี่ยน Cultivation ขั้นที่ 5
(Discord)
วันนี้จะมาแนะนำการเปลี่ยนอาชีพขั้นที่ 5 ให้กับนักผจญภัยทุกท่านได้ทราบกันจ้า ส่วนวิธีการจะมีรายละเอียดอย่างไรไปดูกันเลย

ขั้นตอนแรก ให้เราไปคุยกับ NPC Heaven City Elder เมื่อเราถึง LV34 แล้ว ที่เมืองลอยฟ้า Heaven Tear City เพื่อรับเควส ดังภาพ

[Perfect World Online] : การเปลี่ยน Cultivation ขั้นที่ 5 (Discord)

พิกัด Heaven Tear City

[Perfect World Online] : การเปลี่ยน Cultivation ขั้นที่ 5 (Discord)

ขั้นตอนสอง ให้เราไปคุยกับ NPC Hermit บริเวณเดียวกันที่ NPC Heaven City Elder อยู่ ที่เมืองลอยฟ้า Heaven Tear City เพื่อรับเควส ดังภาพ

[Perfect World Online] : การเปลี่ยน Cultivation ขั้นที่ 5 (Discord)

 

ขั้นตอนสาม ให้เรารับเควส Heaven Tear NPC Hermit เขาจะให้เราไปตีมอนเสตอร Crimson Dragon 10 ตัว มอนเสตอนจะอยู่บนฟ้า ตีแล้วกลับไปส่งเควส

[Perfect World Online] : การเปลี่ยน Cultivation ขั้นที่ 5 (Discord)

ขั้นตอนสี่ ให้เรารับเควส NPC Wu Yingning ที่ map Miror-Lake Residence ให้เรารับเควสแล้วนางจะบอกว่าให้เราไปหา Everlasting Trough ที่เมือง Fishing Village

[Perfect World Online] : การเปลี่ยน Cultivation ขั้นที่ 5 (Discord)

ขั้นตอนห้า ให้เราไปเมือง Fishing Village เพื่อซื้อของจาก NPC Western Ascetic เพื่อซื้อ ไอเทมเควสดังภาพ หลังจากนั้นให้เรากลับไปส่งเควสกับแม่นาง Wu Yingning

[Perfect World Online] : การเปลี่ยน Cultivation ขั้นที่ 5 (Discord)

[Perfect World Online] : การเปลี่ยน Cultivation ขั้นที่ 5 (Discord)[Perfect World Online] : การเปลี่ยน Cultivation ขั้นที่ 5 (Discord)

พิกัดที่ตั้ง Fishing Village

[Perfect World Online] : การเปลี่ยน Cultivation ขั้นที่ 5 (Discord)

ขั้นตอนหก ให้เราไปหา NPC Dragon City Elder ที่เมือง Dragoncity เพื่อรับเควส เขาจะให้เราไปยังแมพ Fishing Village เพื่อไปหา NPC Feng Potian

[Perfect World Online] : การเปลี่ยน Cultivation ขั้นที่ 5 (Discord)

ขั้นตอนเจ็ด  NPC Feng Potian จะให้เราไป กำจัด มินิบอส Hades Wolf King แนะนำให้ไปเป็นปารตี้ เมือกำจัดเรียบร้อยแล้วให้กลับมาส่งเควส

[Perfect World Online] : การเปลี่ยน Cultivation ขั้นที่ 5 (Discord)

[Perfect World Online] : การเปลี่ยน Cultivation ขั้นที่ 5 (Discord)

ขั้นตอนแปด  ให้กลับมาหา NPC Dragon City Elder ที่เมือง Dragon City โดย Elder จะให้เรากลับไปยังเมืองลอยฟ้า เพื่อรับภารกิจต่อไป กับ NPC Dongming Immortal โดยตัวละครเราจะต้องมีเลเวลถึง 39 ด้วยถึงจะทำเควสได้ โดยเงื่อนไขของเควนี้เราจะต้องเสียชีวิตจึงจะสามารถทำเควสต่อไปได้

[Perfect World Online] : การเปลี่ยน Cultivation ขั้นที่ 5 (Discord)

[Perfect World Online] : การเปลี่ยน Cultivation ขั้นที่ 5 (Discord)

[Perfect World Online] : การเปลี่ยน Cultivation ขั้นที่ 5 (Discord)

ขั้นตอนเก้า  หลังจากเราเสียชีวติแล้วจะมีเควสขึ้นมาให้เราไปหา NPC Demon-Immortal Ying Luo เพื่อส่งเควส ที่แมพ Snowslide Hill หลังจากนั้นให้เรากลับไปเมืองลอยฟ้า

[Perfect World Online] : การเปลี่ยน Cultivation ขั้นที่ 5 (Discord)

พิกัดที่ตั้ง Snowslide Hill 

[Perfect World Online] : การเปลี่ยน Cultivation ขั้นที่ 5 (Discord)

ขั้นตอนสุดท้าย ให้เรากลับยังเมืองลอยฟ้าเพื่อส่งเควสกับ NPC NPC Dongming Immortal เป็นอันจบเควส เย้ๆๆๆ

[Perfect World Online] : การเปลี่ยน Cultivation ขั้นที่ 5 (Discord)

สกิลใหม่มาแล้วจ้า!!!

[Perfect World Online] : การเปลี่ยน Cultivation ขั้นที่ 5 (Discord)[Perfect World Online] : การเปลี่ยน Cultivation ขั้นที่ 5 (Discord)
[Perfect World Online] : การเปลี่ยน Cultivation ขั้นที่ 5 (Discord)

[Perfect World Online] : การเปลี่ยน Cultivation ขั้นที่ 5 (Discord)