วิธีแก้ไข เมื่อเข้าเกมไม่สามารถกดเลือกประเภทไอดีและไม่มีหน้าต่างล็อคอิน

 

หากเพื่อนๆพบปัญหาเข้าเกมแล้ว ไม่สามารถกดเลือกประเภทไอดีและไม่มีหน้าต่างล็อคอิน
สามารถแก้ไขตามวิธีด้านล่าง ดังนี้

วิธีแก้ไขปัญหา เมื่อเข้าเกมไม่สามารถกดเลือกประเภทไอดีและไม่มีหน้าต่างล็อคอิน

 

สำหรับ Windows 10

เมื่อเข้าเกมไม่สามารถกดเลือกประเภทไอดีและไม่มีหน้าต่างล็อคอิน

แนะนำให้ลองติดตั้ง Visual C++ 2015 x86

วิธีแก้ไขปัญหา เมื่อเข้าเกมไม่สามารถกดเลือกประเภทไอดีและไม่มีหน้าต่างล็อคอิน
Visual C++ 2015 x86

 

 

สำหรับ Windows 7

เมื่อเข้าเกมไม่สามารถกดเลือกประเภทไอดีและไม่มีหน้าต่างล็อคอิน

 ให้ผู้เล่นติดตั้ง .NET framework เวอร์ชั่น 4.5.2 ขึ้นไป

วิธีแก้ไขปัญหา เมื่อเข้าเกมไม่สามารถกดเลือกประเภทไอดีและไม่มีหน้าต่างล็อคอิน
.NET framework เวอร์ชั่น 4.5.2 ขึ้นไป

และทำการติดตั้ง Visual C++2015 x86 และ x64

วิธีแก้ไขปัญหา เมื่อเข้าเกมไม่สามารถกดเลือกประเภทไอดีและไม่มีหน้าต่างล็อคอิน
Visual C++2015 x86 และ x64

 

 

1500วิธีแก้ไขปัญหา เมื่อเข้าเกมไม่สามารถกดเลือกประเภทไอดีและไม่มีหน้าต่างล็อคอิน

วิธีแก้ไขปัญหา เมื่อเข้าเกมไม่สามารถกดเลือกประเภทไอดีและไม่มีหน้าต่างล็อคอิน

ทีมงาน Perfect World