Perfect world Online ระบบสัตว์เลี้ยงหรือสัตว์ขี่ เมื่อเพื่อนๆ ได้ไข่มาแล้ว เรามาดูวิธีฟักไข่และขี่สัตว์เลี้ยงกันจ้า

เมื่อถึงเลเวล 6 จะมีเควสสัตว์เลี้ยงให้ทำเควสจนเสร็จ NPC Pet Manager เมือง Unseen Crown Altar พิกัด 326 , 528
การฟักไข่ 
1. เมื่อได้รับไข่มาแล้ว ให้เลือก หัวข้อ “ฟักไข่สัตว์เลี้ยง Pet egg”

2. เปิดกระเป๋า (กด B) คลิกขวาที่สัตว์ขี่ กด “ฟักไข่”

3. สัตว์เลี้ยงของเราจะมาอยู่ที่ช่องเก็บสัตว์เลี้ยง

4. หากหาเมนูสัตว์เลี้ยงไม่เจอ ให้กดที่เมนู “Function” ด้านล่างขวามือ จะมีรูปแมวขึ้นมาตามภาพ

5. กดขี่ คลิกที่ “เรียก”
Mount

การถอดสัตว์ขี่ Mount
1. ไปที่ NPC Pet Manager เมือง Unseen Crown Altar พิกัด 326 , 528 หรือ NPC Pet Manager ตามเมืองต่างๆ เลือก “ฟื้นฟูสัตว์เลี้ยง”


2. คลิกขวาที่สัตว์ขี่ และกด แปลงกลับ โดยจะมีค่าถอดสัตว์ขี่ ราคาจะเป็นไปตามระบบขึ้นอยู่กับสัตว์ขี่ของเพื่อนๆ น๊า สัตว์ขี่จะกลับไปอยู่ในกระเป๋า (กด B)
Mount

การเพิ่มช่องสัตว์ขี่ Mount
1. ไปที่เมือง Dragon City พิกัด 529 , 672 คุยกับ NPC Pet Manager เลือก เควส > ขยาย Pet Cage เพื่อรับเควส


จะอยู่ด้านซ้ายมือด้านบนของ Dragon City พิกัด 529 , 672

2. ให้ไปที่ Item Mall กด O เลือก Utillity > คลัง > กรงสัตว์เลี้ยง > ซื้อ เพื่อซื้อกรงสัตว์เลี้ยงมาเปิดช่องสัตว์ขี่เพิ่ม

3. คุยกับ NPC Pet Manager เลือก เควส > ขยาย Pet Cage เพื่อส่งเควส เพื่อนๆ ก็จะได้ช่องสัตว์ขี่เพิ่มแล้ว….