Perfect world Online :  การจุติ / Reawakened
วันนี้จะมาแนะนำการจุติ โดยมีเงื่อนไขว่าต้องผ่านการอัพเกรดตัวละครขั้น 1-10 และเลเวล 100 ในการจุตินั้นมีข้อดีก็คือจะทำให้เรามีค่าความสามารถของตัวละครมากขึ้น

Reawakened
ขั้นตอนแรก
ให้เรามาหา NPC General Xia Feng เมือง Dragon City เพื่อรับเควส New Horizons-Summer Reawakend โดยเราจะต้องมีเลเวล 100 และผ่านเงื่อนไขการเปลี่ยนอาชีพ1-10

[Perfect World Online] : จุติ (Reawakened) กันเถอะ!!!

ขั้นตอนสอง ให้เรามาหา NPC Primal World Messenger เมือง Dragon City เพื่อส่งเควสและรับภารกิจต่อไป โดยเขาจะให้เราตอบคำถามให้เลืกข้อแรก

[Perfect World Online] : จุติ (Reawakened) กันเถอะ!!!

ขั้นตอนสาม ให้เรามาหา NPC Emissary of Time and Space เมือง Dragon City เพื่อส่งเควสและรับภารกิจ เขาจะส่งให้เราไปพิกัด 123, 856 ให้เราไปตามพิกัดจะมีเควสเด้ง

[Perfect World Online] : จุติ (Reawakened) กันเถอะ!!!

[Perfect World Online] : จุติ (Reawakened) กันเถอะ!!!

ขั้นตอนสี่ ให้เรามาหา NPC Dragon Student เมือง Dragon City เพื่อส่งเควสและรับภารกิจ เขาจะอธิบายเกี่ยวกับการ Reawakend หรือจุติใหม่นั้นเอง

[Perfect World Online] : จุติ (Reawakened) กันเถอะ!!!

ขั้นตอนสุดท้าย ให้เรามาหา NPC Master of Cycles  เมือง Dragon City โดยให้เราคุยเควสแล้วเขาจะมอบหินจุติให้เรามา ชื่อ Restoration ขั้น 1 เพื่อใช้จุติ หลังจากนั้นให้เราเลือกปุ่ม Reawaken เราก็จะสามารถจุติได้แล้ว

 

[Perfect World Online] : จุติ (Reawakened) กันเถอะ!!!

หน้าต่าง Reawaken (จุติ) 

Reawakened

การตรวจสอบการจุติของตัวละคร

[Perfect World Online] : จุติ (Reawakened) กันเถอะ!!![Perfect World Online] : จุติ (Reawakened) กันเถอะ!!!
[Perfect World Online] : จุติ (Reawakened) กันเถอะ!!!

[Perfect World Online] : จุติ (Reawakened) กันเถอะ!!!